Klima uređaji zalivaju trotoare, pravila o postavljanju mnogi ne poštuju!

0
173

Čim dođe leto, a sa njim i vrućine, klima uređaj je svima jedini pravi spas od žege. Dok je nekada ova sprava bila privilegija bogatih, danas ih ima na svakom koraku. Hodajući starogradskim ulicama svakodnevno smo u situaciji da izbegavamo “kišne kapi” koje padaju sa fasada. Čest je slučaj da se bukavalno pored svakog prozora nalazi po jedan klima uređaj koji radi punom parom i kvasi trotoar.

U Odeljenju za komunalnu inspekciju opštine Stari grad, podsećaju na neka opšta pravila u vezi postavljanja klima uređaja. One se mogu postaviti na spoljni deo zgrade pod uslovima i po postupku koji je jasno utvrđen.

IMG_6262_resized

-Klima uređaj postavlja se tako da se onemogući izlivanje kondenzata na spoljne delove same zgrade, susedne zgrade kao i direktno izlivanje na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju. Za ove radove nadležan je Zavod za zaštitu spomenika kulture koji izdaje uslove i saglasnosti za izvođenje radova na spoljnim delovima zgrade koja je utvrđena kao kulturno dobro, koja uživa prethodnu zaštitu – kažu u Komunalnoj inspekciji.

Iz Odeljenja za građevinsku inspekciju opštine Stari grad kažu da stanari zgrada uglavnom ne znaju da je za postavljanje klima neophodno pribaviti odobrenje i da je potrebno da se za njega obrate Odeljenju za građevinske poslove opštine, kao i Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda.

-Kad krene lepše vreme stiže nam veliki broj prijava građana koji se žale na klima uređaje na fasadama zgrada. Razlog je uglavnom buka koju proizvode ili mesto postavljanja. Prijave zavodimo i nalažemo uklanjanje klima uređaja s obzirom da njihovo postavljanje spada u građevinske radove. Ukazujemo na svest građana, da je pre postavljanja klima uređaja neophodno da pribave potrebno odobrenje i da imaju obzir prema komšijama. Kada je odobrenje za postavljanje dobijeno proveravamo da li je klima postavljena u skladu sa njim. A kada odobrenje nije dodeljeno, onda se nalaže uklanjanje – kažu u ovom Odeljenju.

Đorđe Čolaković

OSTAVI ODGOVOR