AZBUKA STAROG GRADA: H kao hotel “Rusija”, mesto gde se hranila sirotinja univerzitetska (FOTO)

0
262
FOTO: Starogradski.com

Zgrada koja se danas nalazi na uglu Knez-Mihailove 38 i Ulice Vuka Karadžića 6 jedno je od mnogih starih beogradskih zdanja koje je za svog postojanja više puta prepravljano i dograđivano, tako da danas malo liči na ono prvobitno. Takođe, ovo je jedno od zdanja za koje se ne zna baš pouzdano ko su mu bili prvobitni vlasnici, niti graditelji. Zna se da je to bila zgrada hotela “Rusija” i da je sagrađena na mestu gde je i ranije postojao ugostiteljski objekat. To je bio han koji je 1860. godine bio u tursom vlasništvu.

AZBUKA STAROG GRADA: F kao fontane na Kalemegdanu (FOTO)

Divna Đurić Zamolo u svojoj knjizi “Hoteli i kafane XIX veka u Beogradu” pominje da se u spisku kafana iz 1860. godine nalaze dve “mejane” u turskim rukama u blizini Delijske česme. Jedna od tih dveju “mejana” bila je han na čijem je mestu podignut hotel “Rusija”.

Hotel “Rusija” sagrađen je posle 1869. godine, kada je Knez Mihailova bila regulisana. Prema kazivanjima Dušana Popovića, koji je rođen 1885. a umro 1977. godine i koji je bio načelnik Ministarstva saobraćaja, novu kuću sa hotelom gradio je Radovan Barlovac, ali ga on nije držao nego ga je izdavao. Pretpstavlja se da je hotel „Rusija“ podignut 1875. godine.

AZBUKA STAROG GRADA: U kao Udruženje književnika Srbije u Francuskoj 7 (FOTO)

Ne zna se pouzdano ko je bio projektant zgrade, ali se pretpostavlja da je to bio Aleksandar Bugarski. Pretpostavku realnom čine arhitektonske karakteristike zgrade i prvobitno bogata dekoracija koju je voleo arhitekta Bugarski. Prema priči pomenutog Dušana Popovića, potomci Barlovca su hotel prodali, a kao prvi sledeći vlasnik zdanja pojavljuje se 1922. godine Beogradska trgovačka banka. Banka ostaje vlasnik bar do 1938. godine. U obadve pomenute godine Beogradska trgovačka banka se javlja kao vlasnik radi prepravki i radova na zgradi. Ona je kao hotel služila sve do početka Prvog svetskog rata.

FOTO: Starogradski.com
FOTO: Starogradski.com

Zgrada hotela je prvobitno imala prizemlje i jedan sprat, a krajem XIX veka joj je dograđen još jedan sprat. Sa dozidanim spratom hotel je imao 12 soba. Na razglednicama od pre Prvog svetskog rata vidi se da je restoran hotela bio u prizemlju, kao i da je u prizemlju zgrade, prema Knez Mihailovoj, postojala jedna trgovinska radnja. Pre preseljenja u novu zgradu Narodna banka Srbije imala je prostorije u hotelu “Rusija”. Posle Prvog svetskog rata u zgradi hotela je svoje prostorije imalo i Osiguravajuće društvo “Šumadija”. Zanimljiva svedočenja o životu u hotelu ostavili su pisci Branislav Nušić i Simo Matavulj. Nušić je zapisao da je restoran hotela “Rusija” imao jeftinu hranu “tako da se tu hranila sva sirotinja univerzitetska, kao i mladi trgovački pomoćnici iz čaršije”. Kafana hotela “Rusija” često je nazivana i „trgovačkom“ jer su se u njoj okupljali Grci trgovci.

AZBUKA STAROG GRADA: T kao Terazije, epicentar društvenog života Beograda (FOTO)

Prilikom prve adaptacija zgrade hotelu je dograđen drugi sprat koji je u arhitektonskom smislu bio „ponavljanje“ prvog sprata. Do 1922. godine izvršena je još jedna izmena na fasadi. Na uglu zgrade podignuto je kube. Pretpostvlja se da je to učinjeno pred Prvi svetski rat. Radikalne promene na fasadi izvedene su 1923. godine prema projektu Franje Urbana. Najvažnija izmena je bilo to što su uklonjeni balkoni na spratovima na ugaonom delu zgrade. Sledeća adaptacija je izvedena 1959. godine. Tada su na ovoj zgradi dograđena još dva sprata i ponovo načinjene izmene na fasadi. Poslednja rekonstrukcija fasade ove zgrade urađena je tokom 1984. i 1985. godine. Prvobitna fasada nije tom prilikom vraćena.

(Starogradski.com)

 

OSTAVI ODGOVOR