SKULPTURA NA FASADI – obeležje mnogih predratnih zgrada, ali i jedne moderne

0
540
FOTO: Starogradski.com

OSTAVI ODGOVOR