Društvene mreže i telefoni loše utiču na đake!

0
371

O stanju u školama na teritoriji opštine Stari grad i problemima sa kojima se suočavaju deca i nastavno osoblje za časopis SG Info govorila je Mirjana Sloboda, direktorka OŠ “Skadarlija” koja je ujedno i rukovodilac Aktiva direktora osnovnih škola Starog grada.

Sve manje dece je u školama, to je trend u čitavoj Srbiji. Kakva je situacija na Starom gradu?

-Činjenica je da se, prethodnih 6–7 godina, drastično smanio broj dece u školama. Na Starom gradu, međutim, broj đaka je konstantan, čak i u porastu, što se može objasniti činjenicom da se u centralne gradske škole, u značajnom broju, upisuju učenici sa drugih teritorija grada. Najčešći razlozi roditelja za upis učenika van mesta prebivališta jesu blizina kulturnih institucija, raznolikost vannastavnih sadržaja, opremljenost škola, a često kao razlog navode i činjenicu da im je radno mesto u blizini škole.

mira sloboda

Po čemu se razlikuju nove generacije od nekih prethodnih?

-Nove generacije su aktivnije u korišćenju društvenih mreža, dostupne su im nove tehnologije, pametni telefoni, idu na po 2 – 3 sportske aktivnosti, strani jezik, non-stop su u pokretu koji im vrlo često donosi određenu dozu haosa. Sa druge strane poražavajuća je činjenica da danas više od polovine đaka u odeljenju ne ume da potrči, da odbija loptu o zid ili pod, da razgovara. Mnogi imaju poteškoće u poštovanju pravila, uvažavanju druga ili nastavnika, manje su spremni na kompromise i saradnju.

Koji su najčešći uzroci vršnjačkog nasilja i šta može da se učini protiv toga?

-Vršnjačko nasilje je, nažalost, čest problem u školama. Po nekim pokazateljima najčešći uzroci vršnjačkog nasilja su nošenje navijačkih obeležja, preterano korišćenje video igrica nasilnog i ostalog neprimerenog sadržaja, kao i dostupnost različitih oblika nasilja u medijima. Izloženost medijskom nasilju može da dovede do agresivnog i nasilnog ponašanje dece među vršnjacima u realnom svetu. Na nastavnicima i školi je da učenicima, osim znanja, prenesu i obrasce socijalno prihvatljivog ponašanja, kao i niz veština koje će im olakšati dalje školovanje i integraciju u društvo.

Koji su najveći problemi u obrazovnom sistemu i kako ih rešiti?

-Kao najčešći problem našeg obrazovnog sistema pominje se to da je stečeno znanje naših učenika najčešće reproduktivnog tipa, kao i da najveći broj učenika ima najniža postignuća, dok je vrlo mali broj njih u najvišim kategorijama. Cilj je da znanje postane funkcionalno, racionalno, fleksibilno, a pre svega svima dostupno i usaglašeno sa potrebama tržišta rada i društva u celini.

Kako ocenjujete saradnju sa opštinom i kako ona po vama može da se unapredi?

-Opština Stari grad je brojnim aktivnostima i projektima koje je realizovala prethodnih godina pokazala da je dobar primer saradnje lokalne sredine i obrazovnih institucija. Veliki broj učenika iz svih sedam osnovnih škola na teritoriji opštine Stari grad bio je uključen u različite sportske, edukativne i zabavne manifestacije i nadamo se daljoj uspešnoj saradnji. Posebno su bile popularne besplatne škole stranih jezika, ali i pripremna nastava za učenike 8. razreda.

Poruka đacima za kraj školske godine?

-Poruka đacima za kraj školske godine je da slobodno vreme, što više, provode u igri i druženju sa porodicom i prijateljima, da pročitaju neku lepu knjigu, upoznaju i nauče nešto novo i raduju se malim stvarima.

OSTAVI ODGOVOR