NEPOZNATI MOBILIJAR DINASTIJE OBRENOVIĆ IZ STAROG DVORA

0
113

U okviru redovne Tribine ljubitelja istorije Beograda, koje se održavaju u Konaku kneginje Ljubice, prvog ponedeljaka u junu (04.06.), od 18 časova, očekuje nas predavanje istraživača saradnika Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Vuka Dautovića na temu „Nepoznati sačuvani komadi mobilijara dinastije Obrenović iz beogradskog Starog dvora”.

Ulaz na redovne tribine ljubitelja istorije Beograda je kao i uvek slobodan, a u najavi ovog zanimljivog predavanja organizatori su istakli zapažanje predavača da su  „komadi dvorskog nameštaja namenski izrađivani za dvor Obrenovića u Beogradu, malobrojni i slabo proučeni”.

U manastiru Rakovica čuvaju se stolice tapacirane presovanom kožom iz vremena kneza Mihaila i salon iz pariske radionice Viktora Emona koji je poručen za kralja Aleksandra Obrenovića. Zanimljivo je da je pomenuti nameštaj nepoznat široj i naučnoj javnosti i da pruža konkretan uvid u izgled i kvalitet beogradskog dvorskog enterijera.

– Komparacijom sačuvanih komada mobilijara sa nameštajem u drugim zbirkama, poput onih iz manastira Vraćevšnice i Krušedola, te poređenjem sa popisima i pažljivim sagledavanjem recentnih fotografskih predstava unutrašnjosti dvora dobija se obilje novih podataka o procesu vizuelne artikulacije enterijera beogradskog Starog dvora. Uvidom u svet predmeta i materijalnih objekata kojima je artikulisana unutrašnjost vladarskog prostora stiču se uslovi za preciznije i bolje razumevanje novije srpske dvorske kulture – naveli su reči Vuka Dautovića organizatori iz Muzeja Grada Beograda u pozivu za predavanje.

OSTAVI ODGOVOR