NOVI TRG REPUBLIKE: Raspisan tender za radove na potezu Narodni muzej – Makedonska

0
314
FOTO: Starogradski.com

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda objavila je tender za uređenje Trga republike, kojim je obuhvaćen prostor između Narodnog pozorišta, Narodnog muzeja, palate „Riunione”, Doma štampe, Kolarčeve i Makedonske ulice, do Platoa Zorana Đinđića.

Projekat je urađen na osnovu prvonagrađenog rada na konkursu koji je sproveden tokom 2015. godine. Površina obuhvaćena projektom iznosi oko hektar i po, od čega je dve trećine namenjeno pešačkim kretanjima. Na prostoru Trga republike biće postavljene kamene ploče i kocke različitih dimenzija, kako bi se razdvojile saobraćajne i pešačke površine pojedinih delova trga. Ukloniće se oko 150 fizičkih barijera i prostornih prepreka u cilju dobijanja otvorenog multifunkcionalnog i pristupačnog prostora. Javno osvetljenje će, osim funkcionalne, imati i ulogu dekorativne rasvete, koja će bojom i intenzitetom biti pogodna za različite manifestacije na trgu. Za osvetljenje Spomenika knezu Mihailu predviđeno je postavljanje zasebnih reflektora, a posebno osvetljenje planirano je i za krošnje novog duplog drvoreda prema Kolarčevoj ulici – precizirao je Goran Vesić.

Sistem taktilnih linija vodilja povezivaće postojeće linije sa pešačkim prelazima i stajalištima, a zone taktilnog upozorenja na svim pešačkim prelazima, zatim na poziciji prednjih vrata vozila javnog gradskog prevoza na stajalištima, kao i na promeni pravca linija vodilja. Parking za bicikle će biti postavljen u zoni drvoreda kod Narodnog muzeja, prema uglu sa Vasinom ulicom, a na trgu će se naći i informacioni pano veličine 2,2 h 2,5 metra.

– Tačan položaj Stambol kapije će biti snimljen odgovarajućim uređajima i taj prostor, kao i prostor gde je nekada bio Spomenik crvenoarmejcima, biće obeležen drugačijim kamenim pločama. Zelenilo na Trgu republike će jednim delom biti zadržano, a posadiće se preko dvadeset novih stabala visine pet metara i biće formirani travnjaci na površini od oko 350 kvadratnih metara – dodao je Vesić.

Preko Trga republike planirane su četiri saobraćajne trake, koje će biti popločane odgovarajućim kamenim kockama, a radi uklapanja kolovoznih konstrukcija biće rekonstruisani i delovi Francuske, Kolarčeve i Makedonske ulice. Tokom uređenja biće zamenjeno i rekonstruisano oko 250 metara vodovodnih i kanalizacionih cevi, elektroenergetska i telekomunikaciona mreža.

Planiranom intervencijom predviđeno je postavljanje nove javne rasvete, kojom će se obezbediti osvetljenje platoa, pešačkih staza sa bočnih strana platoa, zatim dekorativna rasveta okolnih objekata i saobraćajnog poteza  Kolarčeva – Makedonska u zoni Trga republike, istakao je Vesić.

Trg republike, nekada Pozorišni trg, jedan je od prvih planiranih trgova u Beogradu. Izgradnjom Narodnog pozorišta, Spomenika knezu Mihailu i zgrade Uprave fondova (danas zgrada Narodnog muzeja), trg je postepeno dobijao obrise i karakter jedne od najznačajnijih centralnih lokacija. Sadašnji trg formiran je posle rušenja Stambol kapije 1866. godine i podizanja zgrade Narodnog pozorišta. Stambol kapija, koju su sagradili Austrijanci početkom 18. veka, nalazila se između tada još neizgrađenog Spomenika knezu Mihailu i zgrade Narodnog pozorišta. Posle uspostavljanja srpske vlasti i rušenja Stambol kapije, prostor današnjeg Trga republike ndugo je ostao neizgrađen. Narodno pozorište stajalo je više od 30 godina kao jedina velika zgrada. Kada je decembra 1882. godine podignut Spomenik knezu Mihailu, počelo je i postepeno urbano formiranje ovog trga.

OSTAVI ODGOVOR