POČELA REFORMSKA ŠKOLSKA GODINA: 575 đaka prvaka na Starom gradu

0
155
FOTO: Starogradski.com

Prvog dana nove školske godine u klupe sedam osnovnih škola na Starom gradu, po prvi put je selo 575 đaka prvaka.

Prvo školsko zvono ozvaničilo je i početak nove reforme obrazovnog sistema u Srbiji. Učenike prvog i petog razreda osnovne škole i prvog razreda gimnazije očekuje novo gradivo, nov način učenja, i novi udžbenici, a u srednjoškolski sistem od sledeće godine uvodi se i karijerno dualno obrazovanje.

Pripremu „nove paradigme” srpskog obrazovanja uradilo je Ministarstvo prosvete, naučnog i tehnološkog razvoja, na čelu sa ministrom Mladenom Šarčevićem.

Aktuela reforma obrazovanja izazvala je brojne polemike i kritike struke, sindikata, prosvetara, pojedinaca i političkih stranaka. A kako i ne bi kada je resorni ministar briljirao izjavama o višku zaposlenih uz nespremnost da sa onim koji reformu treba i sprovedu a to su učitelji, nastavnici i profesori nađe način da konstruktivno komunicira.

REKONSTRUKCIJA BALKANSKE U PUNOM JEKU: Deo ulice koji pripada Starom gradu se neće raditi?!? (FOTO)

SRPSKO, A NAŠE

U školstvu se vide sve posledice, sociolozi kažu, anomije srpskog društva – od malih plata i nezadovoljstva prosvetnih radnika, kupovine diploma i njihovog falsifikovanja, hiper inflacija vukovaca i odlikaša, rasta vršnjačkog nasilja, pretvaranje škola u turističke organizacije, turbo-folk modela proslava matura, do sve izraženijih socijalnih razlika. Obrazovanje je konstantno u „reformama” i novim počecima, večito u diskontinuitetu u kojem „sami sebe zaplićemo i otplićemo, a kao narod smo sve neobrazovaniji i nevaspitaniji!

„Obrazovanje u Srbiji godinama, uprkos postojećoj Strategiji i raznim evropskim projektima koji su imali za cilj unapređenje nastavnog procesa stagnira, a postignuća učenika sve su niža. Svesni smo činjenice da se u školama, u najvećoj meri, insistira na reprodukciji, gomilanju činjenica i podataka koji se brzo zaboravljaju, da učenici ne vladaju potrebnim veštinama, da cilj učenja postaju ocene, a ne merljivo, primenjivo znanje. Sve ovo je dovelo do potrebe da se promeni paradigma učenja i sticanja znanja“, iznosi razloge zašto se pristupilo promeni, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Vesna Nedeljković, nekada direktorka starogradske OŠ „Mihailo Petrović Alas” a danas pomoćnicima ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje.

OPŠTINA POKLANJA VAUČERE ZA “BRZO ČITANJE I SUPER PAMĆENJE”

„Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je prepoznao obavezne predmete, izborne programe, kompetencije (mera znanja, veština i stavova čije posedovanje doprinosi uspešnom učenju, razvoju i dobrobiti dece i učenika op.a) i ishode (merljive rezultate učenja op.a.). Prvake i petake čeka „novi kurikulum“ – drugačiji nastavni sadržaji, definisani ciljevi i zadaci i ishodi. Cilj je da sticanje znanja bude zanimljivije, drugačije, a postignuća bolja”, ističe gospođa Nedeljković i nastavlja „Novi planovi i programi nastave i učenja rasterećeniji su i funkcionalniji od starih, usmereni su ka znanjima i veštinama, odnosno rezultatima, a ne sadržajima učenja. Integrisan pristup treba da omogući bolju povezanost među predmetima jer se nastavne jedinice obrađuju kroz više različitih predmeta. Očekuje se da učenici steknu predmetne i međupredmetne kompetencije (kombinaciju veština, znanja i stavova op.a.). Nastava je osavremenjena upotrebom digitalnih sadržaja, dostupnih za većinu predmeta u prvom i petom razredu. Prvaci će, kroz projektnu nastavu, brižljivo vođeni nastavnikom, osmišljavati i realizovati projekte koristeći digitalne medije“.

„U centru obrazovanja je učenik i njegove potrebe, individualizovan pristup koji uvažava prethodna znanja i interesovanja svakog đaka ponaosob – zaključuje Vesna Nedeljković.
Novi plan nastave i učenja urađen je u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, koji je angažovao profesore fakulteta, metodičare, psihologe i nastavnike osnovnih škola.
„Ponosni smo na činjenicu da smo sopstvenim ljudskim resursima, uvažavajući evropsku praksu, oslanjajući se na naše tradicionalne vrednosti, kreirali novi kurikulum– ističe pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje.

Dve hiljade nastavnika je prošlo obuku za ishodovno planiranje i precizno definisanje ciljeva i zadataka za predmete, za nove školske programe i planove, kao iza primenu digitalnih sadržaja.

Pripremljeni su i novi udžbenici. Novi plan je precizno definisao koji su obavezni, revidirani su kompleti udžbenika, a sve u cilju umanjenja cene, ali i težine đačke torbe. Osnivanje Đačkih zadruga treba da omogući uštede pri nabavci školskih udžbenika ali i drugih aktivnostim u koje treba da se aktivnije uključe Saveti roditelja.

„Cilj je da imamo funkcinalno pismenu decu, sposobnu da svoja znanja i veštine upotrebe na najbolji mogući način, nastavnike koji pozivu pristupaju sa zadovoljstvom i roditelje koji veruju u obrazovni sistem. Sve ovo ne može biti merljivo u kratkom periodu, ali čvrsto verujemo da će završetkom jednog ciklusa nova paradigma učenja dati vidljive rezultate – zaključuje Vesna Nedeljković.

PRODAJA UDŽBENIKA: Kosovska zatvorena za saobraćaj do 15. septembra!

MENjANjE PO SVAKU CENU

Kritičari kažu da su sve dosadašnje reforme uvek bile parcijalne i zavisne od uticaja politike i aktuelne vlasti, što se posebno odnosi na „uvođenje dualnog obrazovanja po svaku cenu”, da se gubila suština obrazovanja i vaspitanja i zanemarivao društveni, profesionalni i materijalni status prosvetara, koji promene treba da iznesu na „svojim leđima”.

„Reforme traju od početka moje radne karijere, a ja imam 28 godina radnog staža. Posle 2000-te pobedili smo sami sebe u reformama obrazovanja, one su sada direktno povezane sa ministrom koji dođe na vlast. Nemamo cilj, niti smo postavili bilo kakve standarde. Naše reforme se svode na menjanje „pošto – poto”, jer je valjda ministru neprijatno da dođe na tu funkciju, a da ne uradi nešto potpuno neverovatno različito od svog prethodnika! Cilj aktuelne reforme je menjanje po svaku cenu “, ocenjuje Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvete Srbije i dodaje da prava reforma treba da bude boljitak obrazovanja u Srbiji“, koji je „neoliberalni sistem“ dobrano nagrizao sa neverovatnim brojem Vukovaca, odličnih đaka i ocenjivanjem profesora „od 1 do 5“.

„Takmičimo se na nakaradan način, zanemarujući suštinu – kvalitet obrazovanja. Dok god ne vratimo vaspitanje, koje smo iz škola isterali, mi ne možemo govoriti o boljitku! – podvlači dugogodišnji profesor srpskog jezika i književnosti, i poručuje da je u obrazovanju pozitivno „jedino ono za čim vapi ceo svet” – ljudski resursi, jer još uvek imamo dobre vaspitače, učitelje, nastavnike i profesore koji svoj posao rade iz ljubavi i entuzijazma, a posao sa decom i ne može drugačije da se radi.

„Kad jednom dođe ministar koji shvati da ima ljudske resurse, promeniće obrazovanje na bolje! Dok vređaju i govore da su nastavnici „lažovi, prevaranti” ili da imaju „ko zna koliko meseci raspusta zimi-leti” ne možemo da idemo nikuda, osim da „kao mačka jurimo sopstveni rep” – precizna je Jasna Janković.

PLATNI RAZREDI – STVARNO I MOGUĆE

U prosveti radi oko 100 hiljada ljudi, od kojih oko 70 odsto visoko obrazovanih. Za obrazovanje i nauku se izdvaja 4,5 odsto bruto nacionalnog dohotka. Prosečna plata iznosi oko 52 hiljade dinara, početna je 49 hiljada i nešto više dinara.

„Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije se već 19 godina zalaže za platne razrede. Međutim, ovakvi kakvi se predlažu su „Frankenštajn platnih razreda”! Dobićemo uravnilovku na najgori mogući način jer nema povećanja budžeta. Sistem u kome će se na istu masu sredstava nekome nešto uzimati, da bi se nagradio neko drugi. To će dovesti do novih problema i pogoršaće međuljudske odnose – predviđa gospođa Janković i navodi iskustva iz Slovenije i Hrvatske, gde su platni razredi poboljšali materijalni, profesionalni i socijalni status profesora, nastavnika i učitelja – plate su u Sloveniji oko 1200 evra, a u Hrvatskoj od 800 do 900 evra.

„Oni su shvatili da jedino povećanjem obrazovnog nivoa društva i inovacijama mogu da se stvaraju nova radna mesta i da se mladi zadrže u zemlji. Kod nas je poziv mladim i obrazovanim ljudima da ostanu „deklarativno patriotskog karaktera“, nivo jeftinog pi-ara „ostajte ovde“! A kad mladi pitaju „šta nam to nudite, sve pada u vodu!”, kaže energična predsednica Unije i dodaje da su obe zemlje usvojile evropske standarde optimalnog broja učenika u odeljenju 24, a kod nas je „minimum“ 30.

DA OBRAZOVANjE BUDE NA PIJEDASTALU

Rezultate male mature mediji su opisali kao „pravu bruku” srpskog obrazovanja jer su osmaci foto Dositeja Obradovića pomešali sa Kolumbom. Test je pokazao ono što u školama već znaju.

„Ne možete govoriti o obrazovnom nivou osmaka ako kao država ne gledate na pravi način – da obrazovanje bude na pijedastalu! Počevši od toga da ne smete ni na jednom mestu imati nekoga sa sumnjivom diplomom, da se diplome kupuju ili da nipodaštavate rad prosvetara. Mi smo jedan neobrazovan narod koji uopšte ne misli kako bi trebao da podigne svoj obrazovni nivo. Dositeja ne bi prepoznalo više od 70 odsto ljudi u Srbiji”, jasna je Jasna Janković, diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti.

Zanimljivo je da je ministar Šarčević došao iz privatno školskog sektora, koji nije u sistemu obrazovanja kao državni.

„U privatnim školama nema popunjavanja normi, kao u državnim, i ne možete postati tehnološki višak jer verovatno, potpisujete ugovor, na godišnjem nivou. Takođe, nema ni socijalnih razlika i naravno, nema loših ocena. Za nas su privatne škole jedno veliko zabavište! – poručuje Jasna Janković i iznosi sumorne prognoze jer se zabranom zapošljavanja u javnom sektoru, u prosveti dobilo hiljade „nestručnih” profesora i nastavnika.

„Kolege nazivamo „nestručnim” jer predaju, npr. matematiku, iako su završili mašinski ili elektotehnički fakultet, a ne PMF koji je propisan kao matični fakultet za profesora matematike u srednjoj školi! Sa manjkom profesora i nastavnika susrećemo se širom Srbije. Zašto, odgovor je jednostavan – mladi, fakultetski obrazovani ne žele da rade u prosveti jer od plate ne mogu da izdržavaju svoje porodice! To je surova istina! – poručuje Jasna Janković.

Posle svega što je rečeno ostaje dilema da li ona važi i za srpsko obrazovanje ili je narodna „da se čovek uči dok je živ” bolje naravoučenije za sve nas, do neke nove reforme obrazovanja.

DUALNO – REŠENjE ILI PROBLEM?

Zakonom o dualnom obrazovanju i vaspitanju, koji se primenjuje od školske 2019/2020 godine, u srednje škole se uvodi „model obrazovanja zasnovan na potrebama privrede”.

„Dualno obrazovanje je model srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca stiču, usavršavaju, odnosno izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti i stavovi sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja. Odlikuje ga povezanost i bliska saradnja između sektora obrazovanja (Ministarstva, škola, nastavnika, koordinatora učenja kroz rad, školskih uprava, zavoda itd.) i privrede (Privredne komore Srbije, regionalnih privrednih komora, poslodavaca, udruženja poslodavaca itd.), ali i drugih aktera – Nacionalne službe za zapošljavanje, organizacije i institucije na lokalnom nivou, civilni sektor i mnogi drugi koji učestuju u socijalnom dijalogu – objašanjava pomoćnik ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje Gabrijela Grujić.

Dualno bi trebalo bi da omogući efikasnije obrazovanje i zapošljavanje mladih odmah nakon srednje škole i da obezbedi nedostajuće profile radne snage, pragmatičan je stav onih koji se zalažu za ovaj model, koji je postao paradigma reforme obrazovanja. Međutim,u javnosti su se čule oštre kritike da se „jednostarnim i parcijalnim”, „produktivističkim pristupom” obrazovanju proizvodi „jeftina radna snaga” i prekarijat „za šrafciger industriju”.

„Došao ministar Šarčević i shvatio da je uputno da se krene putem dualnog jer smo valjda sve drugo u obrazovanju završili! Umesto trgovca iz Trgovačke imaćemo trgovca iz „dualnog“, jer je to neki drugi, a ne onaj prvi trgovac! Promeniće se mnogo toga na gore. Mladi će imati iluziju da mogu da se zaposle, ali će zarade biti manje od minimalne plate, kao i do sada”, ocenjuje predsednica Unije sindikata Jasna Janković, uz kostataciju da je jedino pozitivno u dualnom obrazovanju što je njime za sada obuhvaćen jedan promil učenika u Srbiji!

Da li će biti kako navode u ministarstvu ostaje da se vidi od sledeće školske godine, ali je utisak da se odluka o uvođenju dualnom donela na najvišem mestu u državi.

(tekst preuzet iz Informatora GO Stari grad/broj 95/avgust2018)

OSTAVI ODGOVOR