Počela sezona letnjih bašti

0
348

Sa prvim danima proleća, letnje bašte ugostiteljskih objekata preplavile su ulice, trgove i pešačke zone u Beogradu. Najviše ih ima na opštini Stari grad, a da bi poslovali u plusu tokom prolećnih i letnjih meseci vlasnici kafića i restorana imaju obavezu da blagovremeno nadležnim službama dostave odgovarajući tehničku i pravnu dokumentaciju. Uslovi za postavljanje bašti propisani su gradskom Odlukom o postavljenju bašte ugostiteljskog na javnim površinama u Beogradu.

Ukoliko bašta već postoji, procedura za dobijanje dozvole je jednostavnija. Potrebno je dostaviti obrazac za ponovno davanje saglasnosti koji se može pruzeti na sajtu opštine Stari grad ili na pisarnici. Uz zahtev treba dostaviti kopiju prošlogodišnjeg rešenja i uplatnice kao dokaz o uplaćenim taksama, Upravi Grada Beograda za saglasnost Sekretarijata za saobraćaj u iznosu od 2.505 dinara i republičkom ili gradskom Zavodu za zaštitu spomenika kulture, a ta taksa varira u zavisnosti od kvadrature bašte – kaže Marjan Nakov, rukovodilac Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju Gradske opštine Stari grad.

baste 2

Ukoliko se u neposrednoj blizini nekog ugostiteljskog objekta nalazi zelena površina onda je neophodna i saglasnost JKP “Zelenilo – Beograd” za koju je potrebno na račun ovog preduzeća uplatiti iznos od 10.332 dinara. Kada se sve navedene saglasnosti pribave Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju opštine Stari grad izdaje rešenje za čije preuzimanje je potrebno platiti taksu u iznosu od 9.171 dinar.

Kada je reč o postavljanju nove bašte ili se smanjuje gabarit već postojeće postupak dobijanja saglasnosti je duži. Sa sajta opštine ili na pisarnici potrebno je preuzeti obrazac za dobijanje nove bašte, ugovor o zakupu i platiti taksu za dobijanje saglasnosti od gradskog Sekretarijata za saobraćaj u iznosu od 3.955 dinara. Takođe, podnosilac zahteva mora uplatiti taksu za podnošenje zahteva opštini u iznosu od 310 dinara. Za dobijanje saglasnosti za postavljanje bašte prvi put podnosilac mora dostaviti tehničku dokumentaciju u sedam primeraka, a ako je neophodna saglasnost i od MUP-a i Sektora za vanredne situacije, onda se tehnička dokumentacija dostavlja u osam primeraka.

– Ukoliko se bašta postavlja u u zaštićenoj celini između Tadeuša Košćuška, Cara Dušana, Bulevara despota Stefana i Karađorđeve, neophodno je doći u opštinsku inspekciju kako bi se uskladila pozicija bašte sa usvojenim Planom o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta – kaže Nakov.

Odluka Grada predviđa da bašta ugostiteljskog objekta ne sme blokirati put vatrogasnom vozilu, da ne sme imati snažne izvore svetla i zvuka, kao i da ne sme biti fiksirana za javnu površinu, odnosno svi elementi moraju biti u potpunosti mobilni. Ukoliko izlazi iz gabarita koji su odobreni, komunalni inspektori nalažu vlasniku da u roku od nekoliko dana baštu uskladi sa izdatim rešenjem. Novčana kazna za nepoštovanje Odluke iznosi 100 hiljada dinara za pravno, 10 hiljada dinara za odgovorno lice i 50 hiljada za preduzetnike.

OSTAVI ODGOVOR