Starograđanin Miloš Moskovljević ovogodišnji dobitnik nagrade Fakulteta političkih nauka

1
181
Miloš Moskovljević
 • Miloš Moskovljević, mladi diplomirani politikolog sa Starog grada, dobitnik je
  ovogodišnje nagrade “Dr Filip Brković”, koju dodeljuje Fakultet političkih nauka
  Univerziteta u Beogradu, Studentski parlament FPN-a i Centar za društveni
  dijalog i regionalne inicijative.
  Nagrada je ustanovljena pre tri godine povodom
  prerane smrti doktora političkih nauka Filipa Brkovića i dodeljuje se
  pojedincima koji su u toku studija ostvarili izvanredne akademske rezultate.
  – Danas je retkost da se mlade osobe interesuju za politiku, i kuriozitet je
  kada se neki mladi pojedinac zainteresuje da makar sazna šta su to
  političke opcije. Sa druge strane, čak i kada se u ovom usnulom društvu
  pojavi neki mladi pojedinac koji bi poželeo da na mikro nivou dovede do
  nekih promena, dolazi do aktiviranja čuvenog društvenog principa ,,Ne
  talasaj!”, koji prvobitno dolazi od roditelja – kaže Miloš Moskovljević, koji
  smatra da roditelji danas iz straha uče decu da je potrebno da se uklope
  u određeni društveni kalup i da se ne smeju nipošto isticati, što je
  pogrešno, jer, kako kaže, mladi bi trebalo da budu stožer budućnosti
  naših opština, gradova i čitave države.
  Miloš Moskovljević ima 24 godine. Završio je Osnovnu školu “Braća Baruh”, a
  kasnije i Prvu beogradsku gimnaziju. Iako je bio prirodno-matematički smer u
  gimnaziji, ljubav prema društvenim naukama i politici javila se na časovima
  filozofije.
  – Platonova “Država”, jedno od najvažnijih dela političke filozofije, i
  činjenica da su se neki od mojih omiljenih pisaca bavili politikom, imale
  su presudan uticaj na moju odluku da se opredelim za studije
  politikologije.
  Nakon završenih osnovnih akademskih studija, Miloš je upisao master iz oblasti
  javne uprave, lokalne samouprave i javne politike. Već dve godine angažovan
  je kao saradnik u nastavi Fakulteta političkih nauka na predmetima javna
  uprava i lokalna samouprava. Kako kaže, jedna od opcija je i nastavak rada na
  fakultetu, ali smatra da je politika nešto od čega ne smemo bežati.
  – Politika je važan činilac u našim životima. Žao mi je što većina ljudi danas
  posmatra politiku isključivo kroz prizmu profitabilnosti i kao jedno
  nečasno zanimanje. Ja politiku doživljavam kao veštinu upravljanja
  društvom, a glavni orijentir pri tom upravljanju mora biti opšte dobro
  zajednice. Nekoga ko sledi isključivo vlastite interese i koga ne zanima
  dobrobit zajednice čiji je član, ja ne mogu zvati ozbiljnim i pristojnim
  političarem – zaključuje Miloš.

  (Starogradski.com)

1 KOMENTAR

OSTAVI ODGOVOR