VISOK NAPON ZBOG POPRAVKE KABLA U DŽORDŽA VAŠINGTONA: Zašto radovi nisu najavljeni i obeleženi?!? (FOTO)

0
69
FOTO: Starogradski.com

Povodom jučerašnje priče o raskopanim trotoarima u Džordža Vašingtona, na šta su nam ukazali Starograđani iz ovog kraja, obratili smo na više adresa kako bismo dobili konkretan odgovor “ko, šta, zašto i do kada” kopa po trotoarima, na neobezbeđenom gradilištu.

Od svih službi kojima smo se obratili, Beokom servis je poslao mejl sa svim traženim informacijama.

STAROGRADSKI.COM ISTRAŽUJE: Da li je pola minuta dovoljno za prelazak pešačkog prelaza? (FOTO, VIDEO)

Zahvalni smo jer su Starograđani konačno saznali šta se to dešava na uglu ovih ulica. Posebno jer smo se još juče uverili da tamo nije bilo ama baš nikakvog obaveštenja ili table sa oznakom izvođača i o vrsti radova, sem crvene trake oko “gradilišta” sa natpisom “visoki napon”.

Prema saopštenju Beokom servisa došlo je do kvara na kablu visokog napona koji je ključan za primarno i rezervno napajanje cele te zone.

OLAKŠALI PRIMENU NOVOG ZAKONA O STANOVANJU: Opština napravila uputstvo za formiranje stambene zajednice u tri koraka!

“Ugrožen elektro-energetski sistem je zahtevao hitnu i neodložnu sanaciju oštećenog voda koja se izvodi trenutno. Popravka zahteva alokaciju kabla od postojećih instalacija, pa je potrebno potkopavanje. Radove je naložila Elektrodistribucija Beograd, a u njihovo ime radove izvodi Elektroizgradnja doo sa podizvođačem” navodi se u Beokomovim odgovorima na naša pitanja, a očekuje se da se radovi okončaju u roku od 5 dana.

FOTO: Starogradski.com
FOTO: Starogradski.com

I pored razjašnjenja prirode radova u Džordža Vašingtona, postavlja se pitanje zašto Elektrodistribucija Beograd ili gradski Sekretarijat za saobraćaj ovim povodom nisu izdali zvanično sapštenje medijima i obaveštenje na zvaničnom sajtu grada!? Idemo dalje – pitamo zašto izvođač Elektroizgradnja doo nije  propisno obezbedila gradilište na kome se popravlja strujni kabl.

OPREZ: Otvoreni šahtovi pretnja po život, a ne zna se ko je nadležan?!? (FOTO)

Vaš Starogradski.com će uvek reagovati i tražiti odgovore na pitanja i probleme, posebno kad nam na to ukažu naši sugrađani.

(Starogradski.com)

 

 

OSTAVI ODGOVOR